Sint-Donatus
Diets-Heur

Sint-Donatus in de Sint-Cunibertuskerk te Diets-Heur.

Op zondag 4 augustus 2024 om 10.00 uur vieren wij Sint-Donatus in de Sint-Cunibertuskerk te Diets-Heur, met aansluitend de Sint-Donatusprocessie. Hartelijk welkom!

Heilige Donatus van Münstereifel (tweede eeuw na Christus)

Tijdens een ernstige ziekte van vader Faustus zou moeder Flaminia zich tot de heilige Gervasius in Milaan hebben gewend voor hulp. Gervasius beloofde genezing van haar man èn de geboorte van een zoon. Faustus werd gezond en Flaminia bracht een zoon ter wereld, die ze Donatus (de geschonkene) noemde. Hij werd door zijn moeder in het Christelijk geloof grootgebracht.
Op 17-jarige leeftijd werd Donatus soldaat. Later werd hij de legeraanvoerder van het 12de legioen, het Legio XII Fulminata. Fulminata betekent ‘die de bliksemschicht hanteert’. Dit was een Romeins legioen, opgericht door Julius Caesar in 58 v.Chr. en actief tot minstens het begin van de vijfde eeuw na Chr.
Donatus werd met zijn legioen rond 172, onder keizer Marcus Aurelius, ingezet tijdens de strijd (166-180 na Chr.) tegen invallen door de Germaanse Marcomannen aan de Donau. Tijdens een uitputtende omsingeling van de Germaanse Quaden baden Donatus en andere christelijke soldaten van het Romeinse legioen om regen. Er barstte een zwaar onweer los. De regen zorgde voor verfrissing. Bliksem vernielde het kamp van de Quaden.
Onder de indruk van dit wonder beloofde Donatus om zijn verdere leven aan Christus te wijden. Donatus, als christelijke officier, weigerde de dochter van de keizer te huwen en de Romeinse goden te aanbidden en werd terechtgesteld en vermoord. Hij werd door zijn moeder begraven in de catacomben van St. Agnes in Rome, langs de Via Nomentana. Hij wordt daarom gerekend tot de zgn. catacombeheiligen, die als vroegchristelijke martelaren in de catacomben van Rome waren begraven.

In 1646 werd het graf op bevel van paus Innocentius X geopend en de relikwieën aan de Jezuïetenkerk in Bad Münstereifel geschonken. Op 30 juni 1652 zouden de relikwieën van Euskirchen naar Münstereifel worden overgebracht. Jezuïetenpater Heerde las ’s morgens de heilige mis in de Martinuskerk in Euskirchen. Tijdens de slotzegening sloeg de bliksem in. Het altaar en de pater stonden in de vlammen. De pater riep de hulp in van de heilige Donatus. De vreselijke pijnen van de verbranding verdwenen en de pater kon de relikwieën, die al onderweg naar Münstereifel waren, achterna reizen. Dit wonder leidde tot de grote verering van de heilige Donatus.

Donatus wordt dikwijls als Romeinse soldaat met palm, bliksem, graanbundel of wijnstok afgebeeld. Hij geldt in de Eifel, Keulen en Nederoostenrijk als beschermheilige tegen onweer, bliksem, hagel en brand.

Donatusviering in Diets-Heur

De donatusverering in Diets-heur ontstond in 1894, nadat een man met paard op het veld werd doodgebliksemd. In 1895 werd het feest van Sint-Donatus, onder impuls van E.H. R. Tijskens, pastoor van de parochie, voor de eerste maal met grote plechtigheid gevierd. De familie van de afgestorvene stichtte een hoogmis en een lof op 7 augustus en plaatste een beeld van de Heilige Donatus in de kerk.
In 1931 vroeg de toenmalige pastoor, E.H. Schols aan het bisdom toelating tot inrichting van een Processie van de H. Donatus. Deze toelating werd verleend op 14 juli van hetzelfde jaar. Het hele dorp vierde geestdriftig mee. Talrijke gelovigen uit de naburige parochies kwamen op bedevaart bij Sint-Donatus. De processie trok jaarlijks door de straten van Diets-Heur en dit tot 1980. Na een onderbreking van 23 jaar werd er in 2003 opnieuw een jaarlijkse processie gehouden. Deze gaat door in de maand augustus.
Op het grondgebied van de parochie bevindt zich ook een Sint-Donatuskapel, vermoedelijk werd deze opgericht op de plaats waar de landman doodgebliksemd werd.

(tekst: Paul Denis)


Onderstaand vindt u enkele beelden van de viering van vorig jaar.