Sluiting van de meimaand

Mariavereerders zetten onze ‘Oorzaak onzer Blijdschap’ volop in de bloemen.

Op dinsdag 31 mei 2022 werd tijdens een plechtige Eucharistieviering om 18.00 uur in de basiliek de meimaand afgesloten. Een behoorlijke groep mensen kwam meevieren. Het was het mooie sluitstuk van een bijzondere maand in de basiliek. Naast de klassieke bloemenberg was de deelname aan het dagelijks rozenkransgebed heel bemoedigend. Vele individuele bedevaarders maar ook kleine en grote groepen kwamen Maria groeten. Moge zij voor allen die haar bezochten een oorzaak van diepe blijdschap blijven.