Sluiting van de meimaand

Op 31 mei vieren we het feest van ‘Maria Visitatie’ of ‘Maria Bezoek’. Op dit feest herdenken we het bezoek dat Maria bracht aan haar nicht Elisabeth. Dit feest sluit gebruikelijk de meimaand-Mariamaand af.

Jacopo Pontormo 037Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth wordt beschreven in het Evangelie volgens Lucas (1, 39-56). Maria is op het moment van het bezoek zwanger van Jezus en Elisabeth van Johannes de Doper. Elisabeth wordt, wanneer zij Maria ziet komen, vervuld van de Heilige Geest, het kind springt op in haar schoot en zij zegt tegen Maria: “De meest gezegende van alle vrouwen ben jij, en gezegend is de vrucht van je schoot!” Maria antwoordt met een lofzang op God, het Magnificat. De woorden van Elisabeth zijn opgenomen in het Weesgegroet. Dit Magnificat is een gebed waarin Maria uiting geeft van kracht en vastberadenheid. Dit feest roept ons op om ons zoals Maria in te zetten voor het Rijk Gods, voor Gods droom met deze wereld.


Terugblik

Traditioneel sluiten we eind mei de meimaand af met een plechtige Eucharistieviering in de basiliek. Het is een mooi sluitstuk van een bijzondere maand in de basiliek. Naast de klassieke bloemenberg is de deelname aan het dagelijks rozenkransgebed heel bemoedigend. Vele individuele bedevaarders maar ook kleine en grote groepen komen Maria groeten tijdens de meimaand. Moge zij voor allen die haar bezochten een oorzaak van diepe blijdschap blijven.