Dankviering pastoor
Louis Stassen

Pastoor Louis Stassen tijdens een eucharistieviering in de federatie Voeren.

Op zondag 25 juni 2023 organiseerden de parochies van Voeren een afscheidsviering voor pastoor Louis Stassen, die sinds 2005 de parochieherder van Voeren is geweest. De viering vond plaats in de Sint-Lambertuskerk van ’s Gravenvoeren om 10.00 uur. De diverse koren van de gemeente, onder leiding van Guy Paggen, hadden de handen in elkaar geslagen om dit feestelijk gebeuren muzikaal op te luisteren. Uit de gregoriaanse missa VIII kwamen het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei. Daarnaast werden liederen gebracht van o.a. Guy Paggen zelf en het voor pastoor Stassen zeer toepasselijke “Mens voor de mensen zijn”. Dat is immers altijd zijn mantra geweest tijdens zijn lange loopbaan als priester.

Hij studeerde te Leuven en Sint-Truiden en werd op 1 juli 1972 tot priester gewijd. Daarna moest hij nog zijn legerdienst vervullen in Keulen. Hier kon hij als Kandidaat Reserve Aalmoezenier samenwerken met de aalmoezenier in verschillende kazernes en voor de gezinnen van de beroepsmilitairen.

Eind 1973 kreeg hij zijn eerste parochie toegewezen, Mariaheide, op de mijncité van Maasmechelen. Het was boeiend om met verschillende nationaliteiten samen te leven, zegt hij hierover. De cité was een ware smeltkroes. Hij bleef hier 15 jaar, tot in 1988. Dan verhuisde hij naar Zichen-Zussen-Bolder, waar hij tot eind 2005 priester was. Daarna kwam hij naar wat zijn laatste parochie zou worden, Voeren.

Pastoor Stassen werd bij het celebreren van de mis bijgestaan door deken Jef Lemmens en Gilbert Bours, die hem de voorbije jaren vaak geholpen heeft. Ook met betrekking tot de voorbeden en de teksten rond vergeving had elke parochie zijn steentje bijgedragen. Diverse personen kwamen hun eigen tekst voorlezen. Hieruit bleek duidelijk dat pastoor Stassen een inspirerende voorganger is geweest voor de parochianen van Voeren, een ruimdenkend persoon wiens deur altijd open stond.

Op het einde van de viering kreeg pastoor Stassen nog een geschenk, nl. een beeld dat symbolisch uitdrukt dat mensen er zijn om elkaar te helpen. Karin Loop, voorzitster van het Centraal Kerkbestuur, sprak in haar toespraak in naam van alle Voerense parochies haar dank uit aan pastoor Stassen, voor de 18 jaren dat hij met toewijding onze spirituele herder is geweest.

Na de mis werd iedereen uitgenodigd op een receptie, waarop de gemeente iedereen een hapje en een drankje aanbood. Tijdens de korte speeches weerklonken ook dankbetuigingen aan alle mensen die deze uitzonderlijke viering mogelijk hebben gemaakt.

Toespraak Karin Loop namens het Centraal Kerkbestuur

Mijnheer Pastoor, beste aanwezigen,
Het is voor mij een hele eer om hier vandaag (kort) te mogen spreken in naam van alle kerkfabrieken en parochieraden van Voeren  en ik denk zelfs namens alle Parochianen.

Als we terugkijken op de 18 jaren dat u zich met zoveel toewijding hebt ingezet voor onze parochies, kunnen we niet anders dan overweldigd worden door een gevoel van diepe dankbaarheid.  Na 51 jaar dienstbaarheid in Maasmechelen, Zichen-Zussen-Bolder en Voeren gunnen we het u van ganser harte om op rust te gaan, maar we gaan uw inspirerende aanwezigheid en warme vriendschap zeker MISSEN.

Toen u hier aankwam in 2005 hebben misschien meer mensen zich, net als ik,  afgevraagd waarom u met een camionette reed.  Maar al snel bleek dat zelfs uw auto-keuze bepaald was door uw verlangen om mensen te helpen.  Hoe vaak bent u wel in Wit-Rusland geweest ?  En hoeveel vormelingen en andere parochianen hebben mogen meerijden in uw busje ?

Tijdens de eerste missen viel meteen uw voorliefde voor liturgie en zang op.  We hebben allemaal  mogen genieten van uw mooie stem.  Maar u ging ook zoveel mogelijk mee zingen met alle koren.  U kwam letterlijk tussen ons in staan en al gauw leerden we u ook als mens kennen, het begin van vele mooie vriendschappen.  Ook bij andere gelegenheden was U graag “gewoon” onder de mensen. 

Uw taak hier in Voeren moet niet gemakkelijk geweest zijn voor u.  Zoveel verschillende parochies, zoveel verschillende mensen, maar ook zoveel veranderingen en nieuwe ontwikkelingen …. U kon overal met iedereen samenwerken.  Dat komt zeker door uw zachte en goede karakter. U stimuleerde ons ook om zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen. “Doe maar … het zal wel goed zijn …”  U deed zoveel meer dan u strikt genomen moest doen.  “NEE” is een woord dat u niet gemakkelijk over uw lippen kreeg. 

We willen u oprecht bedanken voor alles wat u voor ons betekend heeft. Uw toewijding, inspiratie en vriendschap zullen altijd in onze herinneringen blijven. En opdat u ons niet zou vergeten, willen we u graag een geschenk aanbieden.

We bieden u dit kunstwerk aan uit dankbaarheid vanwege alle parochianen van Voeren.  Het staat symbool voor wat u voor Voeren betekend heeft.  Onderaan staat 1 persoon die 7 andere mensen in de lucht houdt.  Het is duidelijk dat U onderaan staat en de 7 personen erboven staan voor de 6 parochies en De Plank.  U was de basis waarop alle gemeenschappen steunden. De personen zijn ook allemaal verbonden met elkaar … symbool voor samenwerking en verbondenheid tussen u en de parochies, maar ook tussen de parochies onderling. 

Als er nog mensen zijn die hun steentje, of Eurootje, willen bijdragen, dan kan dat in de urne bij Lizzy en Moniek achteraan in de kerk bij het naar buiten gaan. 

Wij wensen u, Mijnheer Pastoor, nog een mooie tijd in Genk.  Hopelijk laat uw gezondheid het toe dat u nog lang kan genieten van muziek en cultuur samen met uw familie en vrienden.  God zegene u.

We willen nu iedereen van harte uitnodigen op een receptie ter ere van Mijnheer Pastoor die overmorgen ook nog zijn 78e verjaardag viert, in de Parochiezaal achter de kerk.  Tot 13.30 uur krijgen we daar een hapje en een drankje.