Hortensia’s voor Maria

Maria met hortensias.

De maand mei is van oudsher de Mariamaand. Overal worden Mariabeelden en –kapelletjes in de bloemen gezet. In Tongeren is het een traditie om de ‘Oorzaak onzer Blijdschap’ te bedenken met hortensia’s. Mensen hebben duizenden redenen om tot Maria te gaan. Alles wat we belangrijk vinden in het leven kan onderwerp van gebed zijn. Wat achter de berg bloemen schuil gaat is alleen door de schenker geweten. En door Maria natuurlijk. Veel kommer, angst, zorgen, onzekerheden, … zijn erachter verborgen maar ook grote dankbaarheid en doodgewoon eerbetoon aan Maria. Die traditie willen we in ere houden. Doe jij mee?

Zoals vorig jaar bieden we u de mogelijkheid om een hortensia te bestellen bij de kerkwachters.
10 euro per pot.
Zij zullen ervoor zorgen dat de hortensia bij het beeld van Maria komt.
U kan ook 10 euro (of een veelvoud) overschrijven op het rekeningnummer BE24 7360 7185 5038 van ‘Vrienden van de kerststal’ Tongeren
Hartelijk dank!

HORTENSIA’ S

En als het dan weer meimaand is
de maand die al eeuwenlang
aan jou is toegewijd
dan komt een stroom op gang
van dikke bloemenbollen:
witte, roze, blauwe …

Vaardige handen
bouwen bij jouw beeld
een grote bloemenberg
een weelde voor het oog
een overvloed van dankbaarheid
om wie jij was
om wie jij bent.

Zorgende handen
willen die weelde
zo lang mogelijk bewaren
want bloemen zijn vergankelijk.
Maar het hart blijft blij
want we hebben je weer eens
passend kunnen eren
tot bewondering van velen
tot verwondering van onszelf.

We zijn je echt dankbaar, Maria!

(Uit “Bidden bij Maria’s beeld”, p. 29)