Lezing #zoekverbinding

Lezingen #Zoekverbinding, Kroning 2023.

#zoekverbinding met God
Donderdag 6 oktober, 20.00 uur VIIO Tongeren

Guido Vanheeswijck is filosoof en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen waar hij cultuur- en godsdienstfilosofie doceert. In 2019 schreef hij het boek “Onbeminde gelovigen: waarom we religieus blijven” waarin hij uitnodigt om opnieuw over de grote vragen na te denken en te spreken. Guido Vanheeswijck zal spreken over verbinding met God en hedendaags geloven.

“Geloven is in Vlaanderen gaandeweg een stigma geworden. Wie nog kerkelijk is, moet wel achterlijk zijn. Maar waarvoor schamen we ons eigenlijk? Ik zou voluit willen kunnen praten over de eigenheid van het christelijke geloof en waarom die juist nu relevant is voor onze samenleving”, zegt Guido Vanheeswijck.
Vanuit de ergernis over het taboe op gelovig-zijn schreef Guido Vanheeswijck het boek “Onbeminde gelovigen”. Hij legt de titel van het boek uit als volgt: “Vroeger waren de gelovigen bemind en de ongelovigen onbemind. Vandaag heb je net het omgekeerde. Dat heeft te maken met een onnadenkend modieus denken waar ik mij graag tegen verzet.” Hij meent dan ook dat gelovigen strijdvaardiger moeten worden en moeten uitkomen voor hun geloof. Spreken over de grote levensvragen lijkt wel het nieuwe taboe. Spreken over katholicisme lijkt voorbijgestreefd. Hoe komt dit? Heeft het te maken met onverschilligheid of met spirituele ongeletterdheid?
Deze vaststelling van Guido Vanheeswijck sluit naadloos aan bij het thema van onze Kroningsfeesten: #ZOEKVERBINDING. Want, er zit ruis op de lijn met God. Hoewel Hij altijd bereikbaar is, wordt Hij niet meer zo vaak gebeld. Nochtans is Hij nooit bezet en zal Hij onze oproepen steeds beantwoorden. Maar, Hij staat niet meer bij onze favorieten en onderlinge communicatie is eerder zeldzaam.
“Waarom hebben we vandaag zoveel schrik om daarover te spreken? Waarom zijn we bang om het te hebben over een kwetsbare God?”, vraagt Guido Vanheeswijck. “Uiteraard is geloof in het seculiere Vlaanderen niet vanzelfsprekend en zullen we op tegenwind stoten. So what? ‘Vrees niet’, Laat uw stem horen! Kom in het verzet! Laat je raken door wat je om je heen ziet gebeuren.”
Hij heeft het niet over het cultuurchristendom waar alles een dun christelijk laagje chroom meekrijgt, waar christelijke feestdagen mooi meegenomen zijn als ‘vrije dag’ en waar enkel sprake is van normen en waarden waarnaar moet geleefd worden. Hij zoekt de diepte op, de authenticiteit van het leven en de wereld waarin we ons begeven. Hij roept ons op en houdt ons een spiegel voor.
Wij vinden een bondgenoot in Guido Vanheeswijck. Er zitten veel gelijkenissen tussen zijn pleidooi en onze Kroningsfeesten, in het bijzonder ons Kroningsthema. Hoewel iedereen digitaal en technisch met elkaar in verbinding staat, is echte verbondenheid met elkaar of met God niet meer zo vanzelfsprekend.

foto © – Koen Broos

De inkom is gratis, de lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in de feestzaal van het VIIO, St.-Truidersteenweg 17 te Tongeren. Parking : achter de school gelegen aan de Beukenbergweg. Te bereiken via de Legioenenlaan.

Meer info en praktische informatie over de lezingenreeks vindt u op www.kroningsfeesten.be