Edelknapen

De processiegroep Edelknapen tijdens de Kroningsprocessie te Tongeren.

De Edelknapen is de oudste groep van de kroningsprocessie, dit wil zeggen de groep die het langst aan de processie deelneemt.

‘Pages’

De groep edelknapen wordt ook wel eens pages genoemd. Een page was een jongen die vanaf zijn vijfde of zesde levensjaar in dienst van een ridder opgeleid werd tot schildknaap. De pages of de edelknapen symboliseren hier hoe gegoede families door de jaren heen geschenken brachten naar het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw.
De groep edelknapen wordt gevormd door jongens van 5 tot 15 jaar . Zij dragen geschenken en banieren, vlaggen met een wapenschild van adellijke families mee. Deze groep is niet alleen een kroningsgroep maar ook een processiegroep die tweemaal per jaar telkens gedurende 7 jaar deelneemt aan de processie vanuit de Basiliek, dit zijn de sacramentsprocessie en de kermisprocessie.

Stand van zaken 2023

Voor de kledij is alvast de kleur van het stof gekozen en zijn we een proefmodel aan het naaien. We hebben voor deze editie een wagen die aangepast wordt aan onze jonge leeftijdsgroep. We zijn nog op zoek naar een 15 tal jongeren met een leeftijd van 5 tot 15 jaar die willen mee opstappen tijdens de Kroningsprocessies. Deelnemers van buiten Tongeren zijn evenzeer welkom! Gezien wij bijna de laatste groep zijn in onze Kroningsprocessie, vangen wij onze jongens op zodat de ouders die eventueel bij andere groepen zijn aangesloten op tijd aanwezig kunnen zijn en tijdig kunnen vertrekken met de processie.

Op dit moment is ons bestuur beperkt tot 6 leden. Hier wil ik ook een oproep doen naar mensen die zich geroepen voelen om aan te sluiten bij de groep van de Edelknapen. Om je in te schrijven of om meer informatie te vinden kan dit via de website van de kroningsfeesten.

Betekenis vandaag

In de moderne kroningsfeesten worden taferelen uit het leven van Maria getoond. Maar sommige groepen zijn reeds ontstaan in de tijd dat er enkel de zeven-jaarlijkse reliekentoning bestond. De groep van de pages is zo’n groep. Ze maken voor ons vandaag de verbinding tussen de oude middeleeuwse geschiedenis van reliekentoning en Mariaverering. Eeuwenlang hebben burgers uit deze stad, en van ver daarbuiten, kostbare geschenken en relieken meegebracht als ze op pelgrimstocht naar Tongeren gingen om er Maria te vereren.

Meer informatie over deze groep vindt u hier.