Sacramentszondag

Op Sacramentszondag, zondag 19 juni is de eucharistieviering in de basiliek O.L.-Vrouw Geboorte om 9.30 uur (i.p.v. 10.00 uur) met aansluitend bij deze eucharistieviering de Sacramentsprocessie.