Sacramentszondag

Op Sacramentszondag, zondag 19 juni 2022, trok de sacramentsprocessie door de straten van de Tongerse binnenstad.

Sacramentsdag
Sacramentsdag wordt voluit ook wel eens het hoogfeest van het ’Heilig Sacrament van het lichaam en bloed van Jezus Christus’ genoemd, en is gelinkt aan het Laatste Avondmaal dat Jezus Christus met zijn twaalf apostelen had. Sacramentsdag wordt daardoor soms ook wel een “tweede Witte Donderdag” genoemd. Op Sacramentsdag wordt het leven van Jezus feestelijk gevierd, en wordt er extra aandacht besteed aan Zijn lichaam en bloed in de vorm van brood en wijn. De hostie is dus een belangrijk onderdeel van een kerkdienst tijdens Sacramentsdag en wordt getoond in een mooie monstrans. Het feest van het Heilig Sacrament wordt gevierd op een donderdag, 10 dagen na Pinksteren. Tegenwoordig wordt dit hoogfeest meestal op de zondag daarna, Sacramentszondag, gevierd. Op dit feest kan men sacramentsprocessie houden om zo Jezus’ blijvende aanwezigheid in de eucharistie midden het volk brengen.

De oorsprong van Sacramentsdag
Deze dag hebben we te danken aan de inzet van heilige Juliana van Cornillon (bij Luik). Volgens het verhaal heeft Jezus haar duidelijk gemaakt dat het feestelijk vieren van Sacramentsdag en het stilstaan bij zijn leven, gebroken als het brood en uitgestort als bloed, van groot belang was voor de Kerk. De bisschop van Luik, de stad waar Juliana woonde, geloofde haar verhaal over de verschijning van Jezus en sindsdien is het een officiële feestdag binnen het christendom, ingesteld in 1264 door Paus Urbanus V.

Hieronder kan u een aantal foto’s bekijken van de processie die op Sacramentszondag, 19 juni 2022, door de straten van Tongeren trok.