Steun aan de slachtoffers van de aardbeving

U hebt de beelden uit Turkije en Syrië gezien. Het is voor hen ginds , maar ook voor velen hier een zeer moeilijke en onzekere situatie. We kunnen hier niet onverschillig tegenover blijven.

Het bisdom heeft vanuit het internationaal noodfonds 10.000 € overgemaakt aan Caritas Internationalis. Wij roepen alle christenen, parochies, religieuzen, christelijke organisaties op om solidair te zijn, te kijken in hun buurt waar er initiatieven van steun en gebed ontstaan en daarbij aan te sluiten of zelf een initiatief te starten. U kan uw steun aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrie overmaken door een storting op de rekening BE 88 0000 0000 4141 van Caritas Internationalis met vermelding ‘4860 Turkije Syrië’.