Sint-Evermarus
Rutten 1 mei

Programma Sint-Evermarusfeest

Noveen ter ere van de Sint-Evermarus

21 tot en met 29 april :
20.30 uur : rozenkransgebed in de Sint-Evermaruskapel.

30 april :
13.00 uur : overbrengen Sint-Evermarusbeeld van kapel naar de kerk.
20.30 uur : rozenkransgebed in de Sint-Evermaruskapel.

Programma 1 mei

07.00 uur : de Sint-Evermaruskapel is geopend vanaf 7.00 uur;
09.00 uur : eucharistieviering in de kerk;
10.30 uur : processie doorheen het dorp;
14.00 uur : martelarenspel in kapelweide;
18.00 uur : afsluitend lof in de kerk.

De pelgrims in de Sint-Evermarusprocessie te Rutten.

Octaaf ter ere van de Sint-Evermarus

2 mei:
09.00 uur : eucharistieviering in de kerk (zielendienst).

3 tot 7 mei:
18.30 uur : gebedsviering in de kerk.

8 mei:
18.30 uur : eucharistieviering in de kerk aansluitend overbrengen van Sint-Evermarusbeeld naar de kapel.

Gebed tot Evermarus

Heilige Evermarus, onze voorspreker,
wij bidden U:
Wees mensen, die ziek of angstig zijn nabij
Wees troost voor families die tegenslag moeten verwerken
Beweeg  politiekers tot vrede en rechtvaardigheid
Zet ons op weg om altijd betere mensen te worden:
Mensen die zorg dragen voor anderen
Mensen die respect tonen voor elke andere mens
Mensen die gastvrij zijn en solidair
Mensen die kunnen vergeven en verzoenen.
Toon onze jongeren wegen naar zin en inzet
Bescherm ons gezin, ons dorp onze wereld
Wees onze gids op onze levensweg
En maak ons gevoelig voor onze God, die gezegd heeft:
Ik zal er voor je zijn. Amen.

Beeld van Sint-Evermarus te Rutten.

Meer informatie vindt u op www.evermarus.be


Brief van Annette Houbar aan de mensen van Rutten en aan iedereen die zich verbonden voelt met Sint-Evermarus.
Annette Houbar werd geboren in Rutten en is zuster van de Annuntiaten in Heverlee. In 1988 organiseerde en begeleidde zij samen met zuster Krista de reis van onze pelgrims naar Compostella. In die periode gaf pater Leroi haar de opdracht jaarlijks op 1 mei het martelarenspel van Rutten te leiden én de diepere betekenis van het pelgrimeren levend te houden.

Beste mensen van Rutten,

Het is weer zover. Rutten-mei kondigt zich aan… het is aan alles te zien: meer blauw in de lucht, de zon, bloesems, maar ook aprilse grillen én een zekere bedrijvigheid, want er moet nog veel gebeuren én het moet goed worden én DAT ZAL het!

MAAR er is méér!  Ook onze ‘binnenkant’ vraagt voorbereiding.

Evermarus geeft het thema aan: JE EIGEN WEG GAAN.

Het is van alle tijden. Het begon in de vroege middeleeuwen en het gaat nog altijd door:  Mensen blijven ‘ zoekers ‘ . Jaar in jaar uit gaan duizenden mensen op bedevaart. Ze gaan te voet, per fiets , met de wagen,  met de bus, of het vliegtuig. Ze doen de ganse weg of stuk per stuk.

Altijd op zoek naar iets: naar verandering, naar evenwicht, om crisissen te overwinnen, om verlies te verwerken, om zin te vinden, om God of het mysterie te ervaren. Ze hopen antwoorden te vinden… Dikwijls krijgen ze méér of iets anders dan ze zoeken.

MAAR…  de meesten onder ons gaan “thuis”  hun pelgrimsweg, de gewone weg van dagdagelijkse dingen. Ieder doet het op zijn of haar manier. Ieder heeft de kans om er iets moois van te maken. Soms is de weg vlak, soms hobbelig, soms moet je een omweg maken, soms moet je een eind terug,  maar  “alles komt goed “ wordt er tegenwoordig gemakkelijk gezegd en dat moeten we geloven.  Belangrijk is dat we  hoop en ziel bewaren  en  zorgen  voor elkaar…dat we de weg niet alléén gaan, dat we elkaar vinden om getroost te worden en te troosten, om samen  moeilijkheden te overwinnen, dat we kracht vinden om geschillen bij te  leggen, én niet het minst dat we tijd nemen om samen het leven te vieren. En als we hierin SLAGEN… DAN  wordt 1 mei een ECHT FEEST.

Beste mensen,

ik wens jullie een mooie levenstocht, met het vertrouwen dat het  goed komt.

Ik hoop dat er in de toekomst mensen worden uitgedaagd om echt op tocht te gaan . Dat zou een weldaad zijn voor gans de gemeenschap!  ( het is vreemd dat er zo zelden – uit ons pelgrimsdorp Rutten – mensen naar Compostella gaan … dat is een vaststelling !) maar hoop doet leven.

Van harte!     Annette Houbar

En nog een nieuwsje: 2023-24  wordt een jubeljaar, want in 2024 is het 100 jaar geleden dat dichter pastoor Cuppens ons mysteriespel op punt stelde. Hij heeft toen de engelengroep bijgevoegd. DUS komend jaar wordt een “engelenjaar”. Ze zullen van zich laten horen!

Meer informatie over Sint-Jacobus en Compostela vindt u hier.