De ramadan start op 22 maart

De ramadan is de Islamitische vasten. Dit jaar start deze op 22 maart en eindigt op 21 april. Hij valt dus gedeeltelijk samen met onze vasten.

De Koran werd in deze negende maand van de islamitische kalender geopenbaard: dit is de ramadanmaand. Dit gebeuren herdenken de moslims over de hele wereld. Ze respecteren deze bijzondere maand door te vasten.

Vasten houdt in dat drinken, eten, roken enzovoort tijdens de daguren stoppen. Maar het betekent ook dat gelovigen ‘slechte zaken’, zoals bijvoorbeeld roddelen, achterwege laten en ‘goede daden’ verrichten, zoals bijvoorbeeld het geven van aalmoezen. Personen in armoede krijgen dus regelmatig een maaltijd of ingrediënten om te koken. In de avond nodigen de moslims ook familie en kennissen uit om gezamenlijk de maaltijd te gebruiken en zo hechtere banden te smeden.

De ramadan is voor prakkiserende moslims een intense vastenperiode waarvan vele elementen vooral binnen het gezin beleefd worden. Tijdens deze maand proberen moslims ook de hele Koran uit te lezen.

Wanneer de maand voorbij is, vieren moslims drie dagen feest. Dit feest is, na het offerfeest, het tweede grootste feest in de islamitische kalender. Het heet Id al-Fitr , ook wel suikerfeest genoemd.

Wij wensen onze Islamitische broeders en zusters een goede ramadan toe. 

Aan het einde van de ramadan kan je jouw Islamitische broeders en zusters een wenskaart sturen. Een mooie wenskaart is onder meer verkrijgbaar op de website van Orbit VZW.

wenskaart einde ramadan / Id al-Fitr (2023)

ORBIT vzw zet zich als sociaal-culturele organisatie in de Vlaamse Gemeenschap – als oorspronkelijk initiatief van de Vlaamse kerkgemeenschap – vanuit een bondgenotenstrategie in, voor:

  • de democratische dialoog en samenwerking van en binnen culturen, religies en levensbeschouwingen en de beleving ervan;
  • een gelijke maatschappelijke positie van alle burgers;
  • het respect van de (grond)rechten en de waardigheid van migranten met en zonder wettig verblijf, met een bijzondere aandacht voor de oorzaken van migratie.

ORBIT vzw laat zich inspireren door Internationale en Europese mensenrechtelijke verklaringen, verdragen, conventies, personen en bewegingen en christelijke en levensbeschouwelijke bronnen, personen en bewegingen.