Pastoor Tony overleden

Wij kunnen bidden

Barmhartige God,
pastoor Tony Hayen heeft met Christus
het kruis van zijn ziekte gedragen.
Mag hij nu thuiskomen bij U, in het hemels Vaderhuis.
Wees een troost voor zijn moeder en heel de familie
en voor allen die treuren om dit verlies.
Mag ons verrijzenisgeloof ons hoop schenken.
Amen.

U kan de rouwbrief hier raadplegen.